Nivelul de exploatare a resurselor terestre devine unul exhaustiv în procesul de satisfacere a cerinţelor lumii moderne şi în acest scop sunt realizate tehnologii de exploatare intensă. Necesitatea extragerii şi generării de informaţii utile în acelaşi timp din spaţii şi medii diverse prelucrate prin interogarea bazelor de date este o cerinţă a multor domenii. Capacitatea unui colector este de a integra date provenind din surse diferite, de a realiza analiza acestora în scopul unei descrieri cât mai obiective a realităţii.

Tehnologia terahertz poate oferi un instrument non invaziv pentru măsurarea și monitorizarea conținutului de apă din frunze și plante. Prin prezentul proiect de cercetare ne propunem să revizuim diferitele posibilități pentru a efectua măsurători de stare a apei in vivo pe plante, analiza de calitate a solului cu ajutorul undelorTHz și sub-THz. Fiecare index poate fi modificat de utilizator dupa instrucțiuni simple din meniurile ecranului din valorile din tabelul detelor pot fi ușor copiate in software-ul de calcul tabelar.

Aceste metode diferă în ceea ce privește schemele de producere și de detectare, gama de frecvență acoperită, prelucrarea și evaluarea datelor experimentale cât şi evaluarea mecanică a măsurătorilor. Prin urmare, vom explica ce metodă se potrivește cel mai bine în cazul proiectului nostru. Studiile cercetării noastre viitoare excede evoluțiile tehnologice recente, față de alte sisteme compacte și modul în care se reflectă în costul de efectuare a măsurătorilor per domeniul de referinţă. Abordarea aleasă ca şi mod de efectuare a măsurătorilor pe plante este de a aduce sistemul de măsurare la plantă, mai degrabă decât planta la sistemul de măsurare. Pentru a face posibil acest lucru, sistemul de măsurare trebuie să fie o unitate compactă şi autonomă.

Caracteristicile specifice din locaţia monitorizată, cum ar fi relaţiile, conexiunile de mediu, sol şi vegetaţie vor fi obţinute de staţii mobile cu senzori analitici non-distructivi, în scopul luării celor mai bune decizii la nivelul organizaţiilor.

Deoarece datele care sunt integrate şi analizate provin din surse variate, cum ar fi: analiza spectrală, video-analiza, măsurători barice sau date de teledetecţie, este eficienta crearea unei arhitecturi de sistem ce poate interpreta un ansamblu de elemente interconectate care acţionează împreună în vederea realizării unui anumit obiectiv.

Baza comună a diferitelor metode este puterea de absorbție a undelor THz și sub-THz de apă lichidă. Spre deosebire de alte metode mai simple, dar distructive, metoda undelor THz și sub-THz permit monitorizarea continuă a stării apei în plante pe parcursul mai multor zile, pe același eșantion. Tehnologiile pe care le vom avea în centrul atenției, sunt din domeniul spectroscopiei prin setarea continuă a undei THz în timp şi domeniul  cvasi spectroscopie THz prin setări în timp a undelor sub-THz în val continuu.